Een klein verhaal  

 WALDO, een prehistorisch verhaal
door P. Callebert, tekeningen door K. Smeets

* Klik op een plaatje voor een uitvergroting
Deel 1 - Wat voorafging   volgende
Waldo - de Harsen (klik voor een uitvergroting)
Eversham, een dorpje verscholen in het riet, tussen de armen van de riviertjes de Tongelreep en de Dommel, in het grensgebied van de Menapen en de Eburonen. Het grote geheimzinnige en levensgevaarlijks moerasgebied heeft een zandrug waarop nieuw leven kon beginnen. De toegang tot het dorp is tussen rietkragen, watervlaktes en wilgetronken slechts met de grootste moeite te vinden. Hoe veilig de bewoners van Eversham zich ook kunnen voelen, toch wil Hars (21), het dorpshoofd, dat er steeds opnieuw gewaakt wordt. Het zijn onrustige jaren in het grensgebied van Menapen en Eburonen. Hars woont met zijn tweelingzus Sigi (21), zijn jongere zus Kiki (19), zijn broertje Arnt de herder (16) en de kleine Dago (13) in de Morinenhoeve. Zij zijn Morinnenkinderen, een volkstam die aan de smalle zee woonde, waar men de Britse Eilanden kan zien. In de rampnacht hebben ze hun vader verloren, hun moeder overleed bij de geboorte van Dago. De weeskinderen hebben de vluchteling Wiebe (23) en diens kreupele moeder Thiu in huis genomen. Wiebe is een Adwaar. Adwaten zijn zeevolkeren die uit het noorden zijn gekomen over de grote rivieren en zich in die periode hebben gevestigd in het gebied van Samber en Maas. Wiebe kon zijn stamgenoten niet volgen door het ongeluk dat zijn moeder onderweg overkwam.
Hij bleef op de heide van Stra achter. Daar vond Hars hen. In de Hapshoeve wonen They en Thai met hun zoon Theys (21). Zij zijn Menapen, een volkstam uit het vlakke land tussen de beneden-Maas en de beneden-Schelde. In hun huis hebben ze de oude Sigurs opgenomen, die in een rampnacht zijn gehele familie heeft verloren. They was voorheen dorpshoofd van Skal, waar de Harsen, de Sigursen en de Theysen op een eiland in de Maas woonden. Op aangeven van de Menapen-priesteres Fraya uit Ussen trokken ze weg naar het onbewoonbaar verklaarde geheimzinnige heilige en gevreesde moeras dat ze omtoverden in het groene Eversham.
 
Waldo - Wat voorafging (klik voor een uitvergroting)