Tot aan de ijzertijd  
Landschap
Tot slechts enkele eeuwen geleden heeft het natuurlijke landschap in het leven en doen van de mens een fundamentele rol gespeeld. Het hedendaagse landschap wordt voornamelijk gekarakteriseerd door allerlei kunstmatige en bovenal grootschalige ingrepen. Dankzij geologische, bodemkundige en topografische gegevens is het nog mogelijk het oorspronkelijke landschap te reconstrueren... lees meer

De bewoners
De oudste vondst van Eindhoven dateert uit het middelste gedeelte van de oude steentijd, omstreeks 35.000 vóór Christus. Het is een spits van een vuurstenen speer. Op bijna twintig Eindhovense terreinen zijn vondsten verzameld die dateren uit de oude en midden steentijd. Het zijn voorwerpen
van rondtrekkende jagers en voedselverzamelaars... lees meer
 
Landschap
De bewoners